Publizitate aldizkaria

Iragarleentzat

Log aukerak:

Aldizkariaren parametroak: A4, kolore osoa, 60 orrialde, lotura - papera, estalkia - berniz selektiboa.
Egunkaria argitaratzeko egutegia: hiru hilean behin

2021an Potato System aldizkariaren 4 ale kaleratuko dira.

1. zenbakia kaleratzeko data: otsailak 25, aurkezteko epea: otsailak 8
2. zenbakia kaleratzeko data: ekainak 2, materialak bidaltzeko azken eguna: maiatzaren 16ra arte
3. zenbakia kaleratzeko data: irailak 8, materialak aurkezteko epea: abuztuaren 23ra arte
4. zenbakia kaleratzeko data: azaroaren 19a, materialak bidaltzeko azken eguna: azaroaren 1a baino lehen

Aldizkariaren tirada: 2500 aletik aurrera.

Lankidetzarako, idatzi iezaguzu

"Patata sistema" aldizkari informatiko eta analitikoa.

Aldizkaria Komunikazioen, Informazioaren Teknologien eta Masa Komunikazioen gainbegiratze Zerbitzu Federalak erregistratuta dago

Ziurtagiriaren PI zenbakia FS77-35134